İstanbul Türbeleri(.com)

İstanbul Türbeleri

Güzel şehrimiz İstanbul’un hemen hemen her bir köşesinde Sahâbe-i Kirâm, Evliyâullah, Ni’me’l-ceyş (Fetih Şehîdleri ve Gâzîleri), Pâdişâh, Vâlide Sultân, Şehzâde ve Devlet Ricâlinin  türbe ve kabirlerine rastlamak mümkündür. Bilhassa başta Fâtih ilçesi olmak üzere Eyüp ve Üsküdar  ilçelerinde bu ziyâretgâhların sayıları epeyce fazladır. Kimisi ihyâ edilmiş, kimisi bakımsızlıkdan harâb olmuş, kimisi de ne yazık ki tamamen ortadan kalkmıştır. Özellikle Ramazân-ı Şerîf aylarında (üç aylarda; Receb, Şâ’bân ve Ramazân) ve sâir mübârek gün ve gecelerde bu mânevî mekânlar yediden-yetmişe, erkek-kadın, genç-yaşlı vatandaşlarımız tarafından daha yoğun bir şekilde ziyâret edilmektedir. Allah dostları târih boyunca insanları irşâd etmeye çalışmışlar, karanlık gönülleri feyz kandilleri ile aydınlatmışlardır. Aradan geçen bunca zamana rağmen isimleri hâlen yâd edilmekte olup, geriye bırakmış oldukları kıymetli eserler ve şiirleri (ilâhîler) günümüzde   hâlen sevgi ve muhabbetle okunmaya devam etmektedir. Bu güzel insanlar her zaman halkı doğru yola ulaştırmak için çaba sarf etmişler, makâm, mevkiî ve maddîyata önem vermemişler ve böylece  halkın sevgisini kazanmışlardır.